Oferta

Głównym celem Fundacji jest:

Szkolenia do licencji pilota ULL i turystycznej prowadzone są na samolotach klasy ULL TL 2000 Sting i Cessna 172. Parametry lotu dla samolotu Sting Carbon 2000 RG

Sting Cessna

Nasi instruktorzy:

Licencja instruktora Licencja instruktora Licencja instruktora

Udział w szkoleniu:

Aby przystąpić do szkolenia niezbędne są podstawowe badania lekarskie EKG, badanie słuchu, wzroku. Fundacja zapewnia materiały szkoleniowe, instruktorów lotniczych oraz samoloty. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego, zdobycie praktycznych umiejętności lotniczych w powietrzu i końcowy egzamin składany przed egzaminatorem ULL.

Zdobycie licencji otwiera możliwości samodzielnych lotów UFR na każdym typie samolotu ULL. Obywatel polski posiadający uprawnienia do pilotowania samolotów ultralekkich wydane przez inny kraj UE, może
latać na terenie polski samolotami ultralekkimi zarejestrowanymi w Polsce lub w innym kraju, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi eksploatacji ultralekkich
statków powietrznych.

Plan podstawowego szkolenia treningowego do licencji pilota ULL.

ĆWICZENIEPRZEDMIOT ĆWICZENIAw dwójkępojedynczo
  lotówgodz./min.lotówgodz./min.
1.Lot zapoznawczy120'  
2.Lot po prostej, funkcje elementów sterowniczych31h  
3.Zakręty o przechyleniu do 15o31h  
4.Zakręty o przechyleniu do 45o31h  
5.Ćwiczenie wzlotu, lotu po okręgu i lądowania302h 50'  
6.Ślizg, zapobieganie upadkowi, prędkość lotu31h  
7.Korekta błędnego planowania i lądowania101h  
8.Trening lądowania zapobiegawczego11h  
9.Trening lądowania awaryjnego151h 30'  
10.Lądowanie z bocznym wiatrem315'  
11.Lot z zakrytymi przyrządami210'  
12.Przegląd przed pierwszym samodzielnym lotem115'  
13.Samodzielny lot po okręgu  315'
14.Lot kontrolny110'  
15.Samodzielny lot po okręgu  151h 40'
16.Zakręty o przechyleniu od 15o do 45o  31h
17.Zapobieganie upadkowi, ślizg  230'
18.Ćwiczenia planowania  101h
19.Lot nawigacyjny 200 km z międzylądowaniem12h 05'  
20.Lot nawigacyjny 100 km z międzylądowaniem11h  
21.Lot nawigacyjny 100 km samodzielnie z międzylądowaniem  11h
RAZEM7814h 35'345h 25'
Ćwiczenia pilota ULL razem112 lotów 20 godzin

cena szkolenia wynosi 9.900 zł i obejmuje tylko 20h z w/w planu szkolenia pilota ULL

Uwaga !!!

Cennik i zasady wypożyczania samolotów

Wiążące zalecenia metodyczne dla ośrodków szkoleń lotniczych oraz wypożyczalni SLZ dotyczące wypożyczania samolotu osobie posiadającej ważną licencje pilota.

1. ośrodki szkoleń pilotów oraz wypożyczalnie ultralekkich samolotów sterowanych aerodynamicznie (zwanych dalej Ulla) muszą przy przekazywaniu każdego wypożyczanego Ulla wyznaczyć instruktora (zwanego dalej przedstawicielem zarządcy), który posiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń na wypożyczanym typie Ulla.

2. Przedstawiciel zarządcy musi sprawdzić czy osoba ubiegająca się o wypożyczenie (zwana dalej wnioskodawcą) posiada ważną licencję pilota.

3. Wnioskodawca musi w sposób prawnie relatywny (np. w formie dziennika lotów lub innego odpowiedniego dokumentu ewidencyjnego) udokumentować przedstawicielowi zarządcy :

4. Jeśli wnioskodawca miał przerwę w wykonywaniu lotów dłuższą niż 90 dni lub gdy przedstawiciel zarządcy ma wątpliwości co do umiejętności lotniczych wnioskodawcy – przedstawiciel zarządcy musi odbyć z wnioskodawcą lot kontrolny „w dwójkach” . Jeśli podczas lotu kontrolnego przedstawiciel zarządcy stwierdzi nieprawidłowości, nie może wypożyczyć wnioskodawcy Ulla do samodzielnego lotu.

5. Przedstawiciel zarządcy musi ponadto pouczyć wnioskodawcę, który chce wypożyczyć Ulla do lotu z drugą osobą na pokładzie, o tym, że całkowita masa startowa Ulla, bez ciężaru systemu ochronnego, nie może przekraczać 450 kg. Jeśli wnioskodawca nie spełnia wyżej wymienionych warunków dotyczących lotu z drugą osobą na pokładzie, przedstawiciel zarządcy nie może umożliwić mu odbycia takiego lotu.

6. Każdy wnioskodawca musi przedstawić przedstawicielowi zarządcy przestrzeń planowanego lotu, a przedstawiciel zarządcy – zwrócić uwagę wnioskodawcy na ewentualne zagrożenia. Wnioskodawca musi przed wypożyczeniem Ulla wypełnić oświadczenie (część protokołu przekazania), w którym , w formie podpisu, potwierdza prawdziwość podanych danych oraz pouczenie ze strony przedstawiciela zarządcy.

Warunki wypożyczenia:

Zasady rozliczeń:

Cennik wypożyczenia:

Sting Carbon 2000 RG
Motogodziny1520103050
 GodzinaDzieńTydzień 
Wysoki sezon350 zł1 750 zł7 000 zł3 500 zł10 500 zł17 500 zł
Średni sezon330 zł1 650 zł6 600 zł3 135 zł8 910 zł14 025 zł
Średni niski300 zł1 500 zł6 000 zł3 000 zł9 000 zł15 000 zł

Cessna 172 koszt wypożyczenia na godzinę to 600 zł plus VAT

Opisy do tabeli:

*Sezon wysoki: 16.04 - 15.09
*Sezon średni: 01.03 - 15.04 i 16.09 - 31.10
*Sezon niski: 01.11 - 28.02

*Godzina postojowa = 50% motogodziny
*ceny brutto zawierają ubezpieczenie i AC (udział własny 10%, franszyza 6%)

Cena specjalna dla syndykatów (bez zmian sezonowych)
30 złgodzina postojowa
60 złmotogodzina "such" (bez paliwa)
120 złszkoleniowa motogodzina "mokra"

Opłaty pozostałe
100 złpilot/instruktor w locie za godzinę
40 złpilot/instruktor na ziemi za godzinę
50 złprzeprowadzenie samolotu z hangaru
pod wieżę lub odwrotnie
10 złopłata za lądowanie/start


*Instruktorzy 20% zniżki w opłatach za lądowanie

bottom