o nas O nas

Fundacja Słupskie Skrzydła została założona w 2005 roku przez Andrzeja Opalińskiego, Jarosława Mielnika, Szymona Sarnę i Zygmunta Kroplewskiego, a zarejestrowana 4 stycznia 2006 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Jej celem jest propagowanie i rozwój lotnictwa sportowego na terenie regionu słupskiego. Siedzibą i zapleczem fundacji jest lotnisko Słupsk - Pałowo.
Szczegóły dotyczące lotniska prezentujemy w dziale Aktualności.

Fundacja zrzesza ludzi uprawiających sporty lotnicze i pasjonatów lotnictwa. Nasze grono tworzą ludzie dorośli, doświadczeni w lotnictwie, seniorzy a także ludzie młodzi zafascynowani tym sportem.

Naszą podstawową działalnością jest szkolenie lotnicze i popularyzacja sportów lotniczych w jak najszerszym zakresie. W dotychczasowym działaniu możemy poszczycić się wyszkoleniem 30 pilotów samolotowych w systemie ULL. Zobacz licencje naszych pilotów.

O nas

Oprócz szkolenia zapewniamy naszym członkom stały trening, podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie pilotażu. Zajmujemy się także organizacją imprez i festynów lotniczych

Członkiem Fundacji może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, która chce czynnie realizować nasze cele statutowe.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla lotnictwa i sportów lotniczych.

bottom